რატომ დაეცა და ეშველება თუ არა რამე XRP-ს

რატომ დაეცა და ეშველება თუ არა რამე XRP-ს